Conştientul şi subconştientul

Deşi nu pare evident, mintea este alcătuită din două părţi distincte. Linia de demarcaţie dintre ele este binecunoscută tuturor filozofilor din zilele noastre.

Cele două aspecte ale mentalului sunt fundamental diferite, căci domeniile lor de acţiune sunt distincte. În mod obişnuit ele sunt numite: mentalul obiectiv şi mentalul subiectiv, adică mentalul conştient şi cel subconştient, spiritul treaz şi cel care doarme, eul de suprafaţă şi eul profund, mentalul ce supraveghează acţiunile voluntare şi cel ce supraveghează acţiunile involuntare, masculinul şi femininul.

Pentru a desemna acest caracter dual al minţii vom folosi în continuare termenii: conştient şi subconştient.

Conştientul şi subconştientul

Pentru o înţelegere cît mai corectă a fenomenelor ce se petrec în mintea noastră, vom asemăna mintea cu o grădină.

Dumneavoastră sunteţi grădinarul, care plantează în tot cursul zilei diferite seminţe (gîndurile întreţinute în subconştientul propriu). Ceea ce 14 acum semănaţi în subconştient veţi recolta ca efecte mai tîrziu, în corpul şi destinul dumneavoastră. De aceea, începeţi prin a semăna gînduri de pace, de bucurie, de bunăvoinţă şi prosperitate. Meditaţi în linişte şi plini de aspiraţie asupra acestor calităţi, acceptaţi-le în mod plenar în mentalul conştient, adică în cel care raţionează. Continuaţi să cultivaţi cu perseverenţă aceste minunate gînduri – seminţe şi veţi culege o recoltă bogată.

Subconştientul vostru este asemenea unui sol, ce hrăneşte orice fel de seminţe, fie ele bune sau rele.

Credeţi că agricultorii culeg struguri din mărăcini sau smochine de pe scaieţi?

Orice gînd este o cauză şi orice acţiune este un efect. De aceea, este esenţial să ne dirijăm gîndurile, astfel încît să nu creem decît fenomene benefice. Atît timp cât gândiţi în mod corect şi înţelegeţi acest mecanism, dacă gândurile depozitate mereu în subconştient sunt constructive, armonioase şi paşnice, puterea lui colosală vă va răspunde şi va creea numai stări armonioase, precum şi o prietenie agreabilă şi favorabilă din toate punctele de vedere.

Dacă veţi începe să controlaţi procesele ce au loc în gândire, veţi deveni capabili să vă folosiţi puterile subconştiente în orice problemă, oricât de dificilă ar fi ea. Altfel spus, veţi începe să controlaţi şi să colaboraţi în mod conştient cu puterea infinită, cu legea atotputernică ce guvernează toate fenomenele acestei lumi.

Priviţi în jurul vostru şi, oriunde v-aţi afla, veţi remarca uşor că marea majoritate a oamenilor trăieşte în lumea exterioară; doar cei cu adevărat iluminaţi se preocupă intens de descoperirea formidabilelor lumi subtile şi spirituale din interiorul lor.

Amintiţi-vă că lumea interioară este formată din chiar gândurile, sentimentele şi imaginile mentale care creează lumea exterioară. Ca urmare, singura şi adevărata putere creatoare este lumea din noi şi orice fenomen cu care ne confruntăm în exterior este de fapt creeat chiar de noi înşine în mod conştient sau inconştient, în universul interior.

Prin cunoaşterea interacţiunii ce are loc între conştient şi subconştient, vă veţi putea transforma întreaga viaţă. Pentru a schimba condiţiile exterioare, trebuie să acţionaţi asupra cauzei care le-a produs. Majoritatea oamenilor încearcă să modifice circumstanţele şi situaţiile cu care se confruntă doar prin acţiuni directe şi superficiale asupra lor. Pentru a suprima neânţelegerile, dezordinea, sărăcia sau neputinţa, trebuie înlăturată chiar cauza lor şi această cauză rezidă tocmai în felul în care gândiţi.

Trăiţi într-un ocean profund, plin de bogăţii infinite.

Subconştientul vostru este extrem de sensibil la orice gând pe care-l nutriţi. Aşadar, gândurile voastre pun în mişcare  inteligenţa potenţială şi înţelepciunea, forţele vitale şi energiile latente. Aplicând în practică legile mentalului, veţi reuşi să aduceţi în viaţa voastră confortul, uitând astfel de grijile sărăciei, şi ale morbidităţi.

  •  De asemenea, superstiţia şi nesiguranţa vor fi înlocuite de înţelepciune.
  •  Pacea lăuntrică va alunga orice durere, veselia va înlocui tristeţea, lumina va birui asupra tenebrelor.
  • Veţi dobîndi astfel libertate spirituală şi o deplină încredere în voi înşivă, iar succesul nu va întîrzia să apară în orice veţi întreprinde.

Desigur că, din punct de vedere material, psihic şi mental, nu poate exista binecuvîntare mai mare decît obţinerea acestor calităţi. Majoritatea marilor savanţi, a artiştilor, poeţilor, cântăreţilor, scriito-rilor sau a marilor inventatori au cunoscut din proprie experienţă legătura intimă dintre conştient şi subconştient.

  • Exemplu:

Într-o zi, Caruso – marele tenor de operă – s-a confruntat cu neplăcerile tracului înaintea unui concert. Spunea că-şi simţea gâtul paralizat de spasme, din cauza fricii intense cu care se confrunta. Transpi-raţia curgea din abundenţă pe faţa sa. Îi era ruşine că încă mai tremura de nelinişte şi spaimă, iar peste câteva minute urma să intre în scenă. Îşi spunea: “Mă voi face de râs. Nu voi putea cu nici un chip să cânt.”.

Deodată, în prezenţa celor din culise, începu să strige: “Micul Eu vrea să-l sugrume pe Marele Eu!”. Prin Marele Eu, el înţelegea puterea nesfârşită, înţelepciunea, ce sălăşluia în subconştient. Caruso continuă apoi să strige: “Du-te, pleacă! Marele Eu va reuşi să cânte!”.

Subconştientul i-a răspuns, inundându-i toată fiinţa cu o forţă nebă-nuită. Într-adevăr, venind pe scenă, Caruso a cântat nemaipomenit, cucerindu-şi auditoriul. În mod evident, marele tenor cunoştea cele două nivele ale mentalului: conştientul raţional şi subconştientul, lipsit de raţiune, care răspunde întocmai gândurilor pe care le întreţinem.

Atât timp cât conştientul (Micul Eu) este plin de neâncredere, de griji, de anxietate, emoţiile negative născute în subconştient (Marele Eu) copleşesc fiinţa cu sentimente de panică şi disperare.

Când observaţi acest fenomen, puteţi – precum Caruso – să comandaţi autoritari emoţiilor iraţionale, spunând: “Taci, fii liniştit, eu comand, iar tu trebuie să te supui. Te controlez pe deplin şi nu trebuie să te manifeşti acolo unde nu ai ce căuta.” Va fi extrem de fascinant şi interesant să constataţi că puteţi vorbi cu autoritate şi putere de convingere către fiinţa voastră profundă şi iraţională, pentru a restabili şi instaura liniştea, armonia şi calmul spiritual.

Subconştientul este permanent subiectul sugestiilor conştientului şi, de aceea, el mai este numit şi mentalul subiectiv.

Mentalul conştient este asemenea unui căpitan de vapor care stă pe puntea navei. El dirijează toate manevrele şi dă ordine oamenilor aflaţi în sală motoarelor care, la rândul lor, controlează toate cazanele, instrumentele, etc.

Dacă repetaţi mereu: ,,Nu am mijloace pentru a cumpăra asta sau cealaltă”, subconştientul primeşte aceste gânduri şi face în aşa fel încât să nu puteţi avea ceea ce vă doriţi. Dacă veţi continua să spuneţi: ,,Nu am destui bani ca să-mi cumpăr această maşină, să fac această călătorie în America, să stau în această casă sau să am acest palton de blană”, atunci puteţi fi siguri că subconştientul se va supune ordinelor voastre şi veţi trece prin viaţă fără să vă bucuraţi de toate lucrurile pe care le doriţi.

  • Exemplu:

O fermecătoare studentă la Universitate contempla în vitrina unui magazin un rucsac, pe cât de frumos, pe atât de scump era. Se pregătea să se întoarcă în Buffalo (statul New York), pentru a petrece sărbătorile de iarnă în mijlocul familiei. Tocmai îşi spunea: ,,Ce păcat că nu am destui bani să-mi cumpăr acest rucsac”, când îşi aminti că auzise spunînd pe Joseph Murphy în timpul conferinţelor pe care le ţinuse: ,,Niciodată să nu terminaţi o declaraţie negativă, și contraziceţi-o imediat şi atunci miracolele nu vor întârzia să apară.” În acel moment, tânăra îşi spuse: ,,Acest rucsac este al meu”. Este de vânzare, iar eu accept ideea că pot să-l am.

Subconştientul meu va face în aşa fel, încât să-l primesc cadou.” La ora opt, în aceeaşi seară, logodnicul ei îi oferi cadou un rucsac foarte asemănător celui pe care ea îl admirase dimineaţa şi cu care se identificase mental.

Ea îşi umpluse mintea cu gânduri de aşteptare a cadoului şi, apoi, a lăsat totul în seama subconştientului, care ştia cum să-i îndeplinească dorinţa. Tânăra studentă la Universitatea 17 din California de Sud mi-a spus mai apoi: ,,Nu aveam banii necesari pentru a cumpăra acel rucsac, dar acum ştiu unde pot găsi şi banii şi orice lucru de care am nevoie: în tezaurul intern care se află chiar în mine.”

  •  Un alt exemplu edificator:

Dacă spuneţi: ,,Nu-mi plac ciupercile” şi apoi sunteţi servit cu o mÂncare de ciuperci, veţi suferi de indigestie, căci subconştientul dumneavoastră îşi spune: ,,Stăpânului (mentalul conştient) nu-i plac ciupercile”. Este un exemplu amuzant, ce ilustrează diferenţele esenţiale şi modurile specifice de operare ale mentalului conştient şi a celui subconştient.

O femeie afirma: ,,Mă trezesc la ora 3 dimineaţa de câte ori beau cafea seara.” În consecinţă, când ea bea seara cafea, subconştientul o trezea, ca pentru a-i spune: ,,stăpânul vrea să te trezeşti la ora 3.”

Subconştientul vostru lucrează 24 de ore pe zi şi vă copleşeşte mereu cu fructele gândurilor pe care le întreţineţi.

Joseph Murphy

Please follow and like us:
20

Comments are closed.

PAGE TOP

Enjoy this blog? Please spread the word :)