Crezul-Simbolul Credinței

CREZUL-Simbolul Credinței

CREZUL-Simbolul Credinței


Cred întrunul Dumnezeu,Tatal atotțiitorului,

Facatorul cerului şi al pământului, văzutelor şi nevăzutelor.

        Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii;Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o ființă cu tatal, prin Care toate s-au facut.

       Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.

       Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, şi a pătimit şi S-a îngropat.

       Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.

       Şi s-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.

        Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârşit.

       Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, Care din Tatal purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci.

       Întru una, Sfântă , sobornicească şi apostolească Biserică.

       Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor,

       Aştept învierea morților.

       Şi viața veacului ce va să fie.

Amin.

Please follow and like us:
20

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

TrackBack URL

http://rubinuliubirii.com/crezul/trackback/

PAGE TOP

Enjoy this blog? Please spread the word :)