Gândurile pe care le nutriţi în mod frecvent lasă urme adânci în subconştient


Gândurile pe care le nutriţi în mod frecvent lasă urme adânci în subconştient


Trebuie să învăţaţi să folosiţi creator, uriaşa forţă mentală de care dispuneţi. Activitatea mentală, după cum ştim, este structurată pe două niveluri: cel conştient sau raţional şi cel subconştient sau iraţional.

Pentru a gândi, vă folosiţi de mentalul conştient; astfel, toate gândurile penetrează în subconştient, care le ascultă fidel şi manifestă exact situaţiile sau stările psihice corespondente acestor gânduri. Subconştientul este sediul emoţii-lor, dorinţelor, sentimentelor şi trăirilor latente în om, este însăşi forţa creatoare în fiinţa umană

Dacă nutriţi gânduri benefice veţi avea parte numai de bine, dar dacă veţi gândi în mod nearmonios, chiar negativ, atunci se vor manifesta mereu doar forţe negative. Acesta este modelul, aparent simplu, în care lucrează permanent mentalul. Esenţial de reţinut este că, odată ce o idee a fost acceptată de către subconştient, acesta începe practic imediat să acţioneze, pentru ca ideea să devină realitate. Iată, deci, un adevăr foarte interesant şi foarte subtil: forţele latente din subconştient pot fi puse în mişcare, în egală măsură, atât de un gând malefic, cât de unul benefic.

Această lege, aplicată într-o manieră greşită, poate cauza multe suferinţe şi necazuri, o mare nefericire, eşecul oricărei acţiuni întreprinse şi frustarea întregii fiinţe. Dacă, însă, vă veţi obişnui să nutriţi mereu gânduri armonioase şi benefice, veţi observa negreşit că succesul vă apare neântîrziat, iar sănătatea şi prosperitatea vă vor jalona de acum înainte întreaga viaţă.

Pentru a începe să gândiţi în mod constructiv este indispensabil ca, în prealabil, să fi dobândit măcar într-o oarecare măsură calmul mental şi o stare fizică bună. Tot ceea ce veţi afirma, ce veţi simţi că poate fi realizat, va fi acceptat ca atare şi manifestat de către forţele latente din dumneavoastră. Deci, ceea ce vă rămâne de făcut este să acţionaţi astfel încât subconştientul să accepte sugestia respectivă.

De pildă, emiteţi un anumit ordin mental, iar subconştientul va reproduce fidel ideea pe care i-aţi imprimat-o. Aceasta este legea care stă la baza fenomenului sugestiei: reacţia pe care o veţi obţine, adică răspunsul subconştientului, va fi identică cu natura sugestiei pe care aţi întreţinut-o în mod conştient.

Psihologii şi psihiatrii afirmă că, atunci când sugeraţi anumite idei subconştientului, în celulele creierului se produc o serie de transformări specifice. Imediat el acceptă sugestia, începe să o pună în execuţie făcând diferite asociaţii de idei şi, pentru a-şi atinge scopul, se foloseşte de orice cunoştinţă pe care aţi acumulat-o în decursul vieţii

Înţelepciunea şi puterea infinită ce sălăşluiesc în mod latent în dumneavoastră se află oricînd la dispoziţia subconştientului, iar acesta are capacitatea de a mobiliza toate forţele naturii, pentru a face ca ideea respectivă să devină realitate. Uneori, poate răspunde pe loc, alteori trebuie să treacă zile, săptămâni sau chiar mai mult timp, până când problema să fie rezolvată.

Căile sale sunt, într-adevăr, nebănuite. Prin ce diferă nivelul conştient al minţii de nivelul ei subconştient.

Reţineţi încă de la început faptul că, nu este vorba deloc de două spirite ce convieţuiesc în acelaşi corp ci, mai curând există şi se manifestă două tipuri de activităţi mentale, într-o singură fiinţă. Mentalul conştient sau conştiinţa, care raţionează, are posibilitatea de a alege.

De exemplu, dumneavoastră puteţi alege cărţile care vă plac, casa cea mai confortabilă, iubitul sau iubita de o viaţă. Pe de alta parte, inima bate, sistemul digestiv funcţionează, la fel şi cel respirator, fără nici o alegere sau imprimare conştientă din partea dumneavoastră, fiind controlate în mod direct de către subconştient.

Subconştientul acceptă ceea ce îi este impus sau, cu alte cuvinte, ceea ce gândiţi în mod permanent. Subconştientul nu judecă faptele, aşa cum o face mentalul conştient ci, după cum am spus, este asemenea pământului care primeşte orice fel de seminţe, fie bune, fie rele.

Gândurile noastre sunt active şi ele constituie seminţele din templu. Ideile negative, distructive, continuă să lucreze în subconştient şi se vor manifesta în viaţa voastră sub forma unor experienţe mai mult sau mai puţin plăcute.

Aşadar, subconştientul nu este interesat dacă gândurile voastre sunt bune sau rele, adevărate sau false, ci, pur şi simplu, răspunde în deplină conformitate cu natura acestor gânduri. De exemplu, dacă în mod conştient acceptaţi ceva ca fiind adevărat, chiar dacă acea idee era falsă, subconştientul vostru o va face cu putinţă şi va materializa ideea respectivă, în modul pe care dumneavoastră îl aşteptaţi.

Numeroase experienţe de hipnoză făcute de către psihologi renumiţi au dovedit faptul că subconştientul nu este în stare să facă selecţii sau comparaţii, deci nu poate raţiona.

De nenumărate ori, practica a arătat că subconştientul acceptă orice sugestie, chiar falsă fiind şi reacţionează docil conform naturii acesteia.

Iată un exemplu ce ilustrează supunerea oarbă a subconştientului faţă de orice sugestie: dacă un hipnotizator foarte abil îi sugera unui subiect că este Napoleon  Bonaparte sau chiar o pisică, ori un câine, acesta îşi juca rolul în mod serios, cu o uimitoare exactitate. Personalitatea sa se transforma radical pe moment, căci credea cu adevărat că este ceea ce hipnotizatorul îi sugera. Un hipnotizator priceput poate sugera orice şi oricui: unui subiect îi poate sugera că are mâncărimi, altuia – că îi curge nasul, unui al treilea – că este o statuie de marmură şi unui al patrulea – că îngheaţă la o temperatură de sub 0 grade Celsius.

Fiecare din aceştia va reacţiona conform sugestiei ce i-a fost imprimată, total insensibil la ceea ce se petrece în jur sau care nu se potriveşte cu ideea sa.

Aceste exemple demonstrează în mod clar, că, există o diferenţă netă între conştiinţă, care raţionează şi subconştient, care este impersonal, nu are capacitatea de a alege şi ia drept bună orice idee care ajunge la acel nivel.

De aceea, este foarte important să alegem cu atenţie doar gândurile, ideile şi concepţiile benefice, armonioase care să ne umplem astfel sufletul de bucuria armoniei universale.

 

Diferenţa dintre mentalul obiectiv şi cel subiectiv

Mentalul conştient este numit şi mental obiectiv, pentru că prin el sunt cunoscute obiectele exterioare.

Mentalul obiectiv are conştiinţa lumii obiective, pe care o percepe cu ajutorul celor cinci simţuri. El învaţă prin observare directă, prin experimentare sau prin educaţie. După cum am mai spus, principala sa îndatorire este aceea de a raţiona.

Să presupunem că sunteţi unul din miile de turişti ce vin anual să viziteze oraşul Los Angeles. Decideţi că este un oraş frumos, căci are parcuri şi grădini minunate, clădiri impozante şi vile cochete. Această concluzie este opera mentalului obiectiv.

Subconştientul este numit adesea şi mental subiectiv. El ia cunoştinţă de ceea ce vă înconjoară prin mijloace specifice, independente de cele cinci simţuri, percepînd realitatea prin intuiţie.

Subconştientul este sediul emoţiilor, arhiva amintirilor voastre.

Mentalul subiectiv se manifestă cel mai pregnant atunci când cel obiectiv este total pasiv.

Deci, el reprezintă o parte a conştiinţei care se manifestă în stare de inconştienţă sau de somnolenţă. Mentalul subiectiv poate vedea fără a folosi ochi. Este foarte important să cunoaşteţi aceste lucruri, pentru a învăţa arta veritabilă a rugăciunii. Subconştientul nu este capabil să raţioneze, aşa cum procedează mentalul conştient. Într-o controversă oarecare, subconştientul nu poate găsi nici un argument, fie el pro sau contra. Astfel, dacă emiteţi sugestii false, el le va accepta ca fiind adevărate, materializîndu-se sub formă de situaţii de viaţă, experienţe sau diferite alte evenimente. Tot ceea ce vi se întîmplă este rezultatul gândirilor imprimate în subconştient.

Dacă i-aţi impus concepte false, cel mai bun mijloc de a le înlătura este tocmai repetarea frecventă a unor idei opuse lor, armonioase şi construcive. Astfel, veţi putea forma un nou obicei, acela de a întreţine gânduri benefice, căci subconştientul este sediul obişnuinţelor şi obiceiurilor de tot felul. Gândurile pe care le nutriţi în mod frecvent lasă urme adânci în subconştient. Dacă ele sunt armonioase, paşnice şi constructive veţi avea numai de câştigat. Dar dacă aţi lăsat să vă domine îndoiala, neliniştea şi alte gânduri destructive, cel mai bun remediu este să conştientizaţi uriaşa forţă ce sălăşluieşte în subconştient şi să luaţi hotărârea de a atinge o stare perfectă de fericire şi sănătate.

Subconştientul, creatorul fiinţei voastre, fiind mereu unit cu sursa divină a tuturor lucrurilor, vă va elibera de orice constrângere şi vă va reda fericirea la care aspiraţi cu atâta fervoare.

Joseph Murphy

Please follow and like us:
20

Comments are closed.

PAGE TOP

Enjoy this blog? Please spread the word :)