Idee de vindecarea a nerviilor optici, plămâni şi paralizie funcțională

  1. Forţa curativă a subconştientului a vindecat nervii optici atrofiaţi

Cazul celebru şi autentic al doamnei Bire din Franţa a fost consemnat în arhivele biroului de constatări medicale din Lourdes.

Doamna Bire era oarbă, căci nervii optici îi erau atrofiaţi. Ducându-se la Lourdes, ea a fost vindecată de această boală în mod miraculos. Ruth Cranston (o tânără protestantă), care făcea o anchetă în legătură cu vindecările de la Lourdes, a scris în revista “McCall’s” din noiembrie 1955, cele ce urmează: “La Lourdes, ea (doamna Bire) şi-a recăpătat vederea într-un mod uluitor, căci nervii optici – în cazul acestei persoane – fuseseră de la naştere atrofiaţi, lipsiţi de viaţă. Acest fapt a fost autentificat de mai mulţi medici, după consultaţii repetate. O lună mai târziu, un nou examen medical a arătat că vederea revenise la normal.”

Doamna Bire nu a fost vindecată doar de apele din Lourdes – deşi nu se poate nega o calitate cu totul spiritualizantă a acestora şi unele proprietăţi ieşite din comun – ci şi de propriul subconştient care a răspuns rugilor şi sugestiilor ei. Forţa curativă ascunsă în subconştient, atrăgând după sine vindecarea.

Astfel, se dovedeşte încă o dată, gândul acceptat ca fiind adevărat va fi executat în mod automat. Fără îndoială că doamna Bire s-a dus la Lourdes cu încredere şi speranţă, având în suflet convingerea că va fi vindecată. Subconştientul i-a răspuns, atrăgând asupra ei energiile curative prezente pretutindeni.

El, care a creat ochiul, poate sigur să învie un nerv mort. Totul vă este dat potrivit cu credinţa voastră.

Cum să sugerăm subconştientului ideea unei sănătăţi perfecte

Am cunoscut la Johannesburg, în Africa de Sud, un pastor protestant, care mi-a explicat metoda de care s-a folosit pentru a furniza subconştientului ideea că este perfect sănătos. În acea perioadă avea cancer la plămân. Tehnica sa a fost următoarea: “De mai multe ori pe zi – îmi relata el – mă relaxam deplin, atât psihic cât şi mental. Apoi, fiind complet destins, făceam următoarea afirmaţie: <>. În cinci minute intram într-o stare de somnolenţă, marcată de o mare receptivitate şi în acel moment îmi spuneam următoarele cuvinte: <<Perfecţiunea lui Dumnezeu se exprimă şi prin fiinţa mea. Ideea de sănătate perfectă îmi umple acum subconştientul. Imaginea pe care o are Dumnezeu în legătură cu mine este o imagine perfectă şi subconştientul îmi va crea din nou corpul în deplin acord cu imaginea perfectă din Conştiinţa Divină>>”. Acest pastor s-a vindecat complet.

Acesta este modul cel mai simplu în care puteţi oferi subconştientului o idee de sănătate perfectă. Un alt procedeu minunat este dirijarea şi controlul imaginaţiei cretoare.

Am propus unui om care suferea de paralizie funcţională să-şi închipuie cu precizie că merge la birou, simte cum atinge biroul, răspunde la telefon şi face tot ceea ce făcea în mod obişnuit când era sănătos. I-am explicat că aceste imagini mentale vor fi acceptate de către subconştient. Ca urmare, respectiva persoană a început să folosească imaginaţia, simţindu-se că ar fi revenit cu adevărat la munca sa.

Înţelesese că, în felul acesta, oferea subconştientului sugestii pozitive, care vor fi punctul de plecare pentru activitatea sa laborioasă.

Subconştientul reprezenta tocmai filmul pe care se imprimau acele imagini create de el.

Într-o zi, după mai multe săptămîni de sugestionare benefice, telefonul sună şi, aşa cum conveniseră, nu era nevoie decât să-şi cheme soţia şi infirmiera pentru a răspunde. Telefonul era la 10 metri distanţă de el, dar cu toate acestea el a reuşit să răspundă. Din acel moment, a fost vindecat.

Imensa putere vindecătoare a subconştientului a fost creată de imaginile mentale benefice şi stimulatoare create de persoana bolnavă.

Cărui fapt se datorea-ză, însă, paralizia lui?

Acel om avea un blocaj mental care împiedica impulsurile nervoase de la creier să ajungă la picioare; ca urmare, el susţinea că nu era în stare să meargă. Dar, atunci când şi-a concentrat atenţia asupra forţei curative ce sălăşluia în fiinţa lui, acea forţă a luat forma imaginilor mentale pe care le întreţinea permanent şi, astfel, a devenit capabil să-şi folosească din nou picioarele.

“Toate cîte veţi cere, rugându-vă cu credinţă, le veţi primi.” (Matei, 21:22)

Idei de reţinut:

  1. Subconştientul controlează toate procesele vitale din corp şi cunoaşte răspunsul la orice întrebare.
  2. Înainte de a adormi, oferiţi anumite sugestii pozitive, armoniose, subconştientului, convingându-vă astfel de puterea sa miraculoasă.
  3. Tot ceea ce imprimaţi în subconştient se va exprima pe ecranul spaţiului real sub formă de condiţionări, evenimente sau experienţe. De aceea, trebuie să vă supravegheaţi cu grijă orice idee şi orice gând pe care îl emiteţi.
  4. Legea acţiunii şi a reacţiunii este universală. Gândul este acţiunea, iar reacţiunea este răspunsul automat al subconştientului la acel gând. Controlaţi-vă, deci, gândurile şi aveţi o deplină responsabilitate faţă de ele!
  5. Orice frustrare are drept cauză o dorinţă nesatisfăcută. Dacă veţi permite gândurilor să se oprească asupra obstacolelor şi asupra dificultăţilor, atunci subconştientul va fi blocat, neputând să acţioneze spre binele dumneavoastră.
  6. Energiile vitale vor curge prin voi ritmic şi armonios dacă veţi afirma cu tărie: “Sunt sigur că puterea subconştientului, care mi-a dat această dorinţă, mi-o va îndeplini curând.”. Aceasta va elimina orice conflict.
  7. Puteţi să afectaţi ritmul normal al inimii, al plămânilor, ori al celorlalte organe prin gânduri anxioase şi teama constant întreţinută. Hrăniţi subconştientul doar cu gânduri armonioase, de sănătate şi pace şi atunci activitatea tuturor organelor va reveni la normal.
  8. Obişnuiţi-vă să aşteptaţi mereu ceva mai bun, căci subconştientul va răspunde fidel acestui gând întreţinut.
  9. Imaginaţi mereu un deznodămînt fericit, soluţionarea problemei cu care vă confruntaţi, trăiţi pe deplin şi cu anticipaţie bucuria reuşitei, căci orice vă imaginaţi sau simţiţi va fi acceptat şi realizat de către subconştient.

Joseph Murphy

Please follow and like us:
20

2 Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

TrackBack URL

http://rubinuliubirii.com/idee-de-vindecarea-nerviilor-optici-plamani-si-paralizie-functionala/trackback/

PAGE TOP

Enjoy this blog? Please spread the word :)