Imensa putere a sugestiei


Imensa putere a sugestiei


Din articolele expuse mai înainte pe blog, aţi înţeles, desigur, că mentalul conştient este “cel care veghează” şi că principala sa atribuţie ar trebui să fie aceea de a proteja subconştientul împotriva falselor impresii.

De asemenea, ştim deja că una din legile fundamentale ale mentalului este următoarea: subconştientul este în permanenţă sensibil la diferitele sugestii, fie că ele provin direct de la subiectul în cauză, ori din exteriorul lui.

Subconştientul nu face comparaţii sau raţionamente şi nici nu reflectează, aceste funcţii fiind caracteristice mentalului conştient.

Subconştientul nu face altceva decît să răspundă la sugestii şi nu are vreo preferinţă pentru vre-un anumit domeniu de acţiune.

Iată un exemplu clasic în legătură cu puterea uriaşă pe care o poate avea sugestia. Să presupunem că sunteţi la bordul unui pachebot şi abordaţi un pasager, spunîndu-i cu un aer foarte timid: “Păreţi foarte bolnav. Ce palid sunteţi! Sunt sigur ca în curând vă va veni rău de mare. Lăsaţi-mă să vă conduc în cabina dumneavoastră.” Veţi observa că pasagerul păleşte într-adevăr.

Sugestia dumneavoastră negativă este acceptată, căci se asociază cu propriile lui temeri şi, odată ajuns în cabină, el ar suferi în realitate de răul de mare.

Diferite reacţii la aceeaşi sugestie

Desigur că, unele fiinţe reacţionează în mod diferit la aceeaşi sugestie datorită condiţionării deja prezente în subconştientul lor şi a încrederii pe care o au în ele însele. De exemplu, dacă veţi merge la un marinar de pe acelaşi pachebot şi îi veţi spune plin de solicitudine: “Prietene, ai un aer foarte trist. Nu cumva suferi de rău de mare? Cred că în curând indispoziţia ta se va accentua.”. În funcţie de temperamentul său, el fie va râde cu poftă de gluma dumneavoastră, fie se va arăta uşor iritat. Oricum, va rămâne imun la această sugestie negativă, datorită siguranţei de sine.

În consecinţă, sugestia nu a făcut altceva decât să-i mărească încrederea în sine, fără să-i provoace teamă sau nelinişte.

Dicţionarul spune că, sugestia reprezintă procesul mental prin care o idee este întreţinută, acceptată şi mai apoi pusă în execuţie. E bine să amintim însă că, nici o sugestie nu poate pătrunde în subconştient fără ca ea să fie mai întâi acceptată în mod conştient. Aşadar, conştiinţa are puterea de a respinge orice sugestie.

Marinarul din exemplul anterior nu avea frică de răul de mare, fiind convins de imunitatea sa şi, astfel, sugestia negativă nu a avut nici o putere asupra lui.

Sugestia răului de mare rezonează tocmai cu teama de acea suferinţă în cazul pasagerului. La fel, fiecare dintre noi are propriile sale temeri, opinii şi convingeri intime, care-i guvernează viaţa.

Nici o sugestie nu are putere decât dacă a fost acceptată mental. Astfel, puterile ce sălăşluiesc în subconştient se manifestă într-un mod limitat de condiţionările deja existente.

Exemplu

Cum şi-a pierdut cineva braţul datorită unei sugestii greşite.

Un articol ce apăruse într-un ziar englez, în legătură cu puterea sugestiei. În acel ziar era relatat cazul unui om care a repetat timp de doi ani aceeaşi frază: “Mi-aş da şi braţul numai să fie vindecată fiica mea.”

Ea suferea de artrită acută şi de o boală a pielii ce părea incurabilă. Tratamentul medical rămăsese neputincios, iar tatăl ei, animat de o intensă dorinţă de a-şi vedea fiica vindecată, şi-a exprimat dorinţa sub forma acestei afirmaţii. Ziarul relata apoi cum, într-o coliziune dintre maşina familiei respective şi un alt automobil, braţul tatălui a fost retezat şi, instantaneu, au dispărut artrita şi boala de piele de care suferea tînăra.

Trebuie să fiţi siguri că impuneţi subconştientului numai sugestii care să aducă sănătatea, să vă binecuvînteze şi să vă inspire în tot ceea ce faceţi. Amintiţi-vă că subconştientul nu ştie de glumă, ci înţelege exact tot ceea ce îi sugeraţi.

Joseph Murphy

Please follow and like us:
20

Comments are closed.

PAGE TOP

Enjoy this blog? Please spread the word :)