Marele secret al reuşitei în viaţă

A venit timpul să căpătaţi încredere în adevărurile eterne ce guvernează viaţa. Acestea nu se vor schimba niciodată. Astfel, veţi progresa spiritual din ce în ce mai mult, obţinînd însăşi Cunoaşterea Divină.

ÎN NOI SE ASCUNDE UN ADEVÃRAT TEZAUR

Bogăţiile infinite ale lumii sunt chiar aici, aproape de noi, aşteptând să ne deschidem sufletul pentru a le contempla. Există în fiinţa umană o adevărată “mină de aur”, o bogaţie inestimabilă, de unde puteţi “extrage” tot ceea ce aveţi nevoie, pentru a trăi o viaţă splendidă, fericită şi îndestulată. Mulţi oameni dorm profund, neavând nici o idee despre acest tezaur de infinită inteligenţă şi dragoste ce sălăşluieşte în el.

Oricare ar fi obiectul dorinţelor voastre, îl puteţi obţine din acest tezaur. O bucată de oţel magnetizată poate să atragă şi să ridice o cantitate de fier ce cântăreşte de 12 ori mai mult decaât ea, dar, aceeaşi bucată de oţel nu poate ridica deloc o pană. Tot astfel, există două tipuri de oameni:

Sunt oamenii ,,magnetizaţi”, plini de încredere şi speranţă, care ştiu că s-au născut pentru a reuşi în tot ceea ce intreprind;

Iar pe de altă parte sunt oamenii ,,demagnetizaţi”, plini de îndoieli şi de teamă, de incertitudini, prejude-căţi şi superstiţii.

Când se iveşte o ocazie bună, aceştia îşi spun: ,,Dacă eşuez… mi-aş putea pierde banii… oamenii vor râde de mine…”. Acest tip de om nu va ajunge niciodată prea departe în viaţă pentru că, fiindu-i frică să înainteze, va prefera să stea pe loc. Să descoperim împreună, deci, acest secret al reuşitei, care se transmite din generaţie în generaţie, din timpuri imemoriale.

 Marele secret al reuşitei în viaţă.

Care credeţi că este acest secret? Energia atomică? Energia termonucleară? Bomba cu neutroni? Călătoriile interplanetare? Nici gând. Atunci, care să fie acest extraordinar secret? Cum poate fi el aflat şi mai ales, cum poate fi el folosit? Răspunsul este foarte simplu. Marele secret rezidă în puterea miraculoasă, creatoare, ce sălăşluieşte în subconştient, secret ţinut şi ocultat în ultimul loc în care cei mai mulţi dintre noi l-am fi căutat vreodată.

Puteţi să aduceţi în viaţa dumneavoastră mai multă bogăţie, sănătate, putere, bucurie şi fericire tocmai prin cunoaşterea şi folosirea acestei puteri ascunse în subconştient.

Nu e nevoie să cuceriţi această imensă putere, deoarece deja o posedaţi. Trebuie doar să învăţaţi cum să vă serviţi de ea, cum să o aplicaţi în diverse situaţii de viaţă.

Parcurgând tehnicile simple expuse în continuare veţi dobândi, în plus, şi înţelegerea fenomenelor ce se produc. Veţi fi astfel inspiraţi de o nouă lumină şi veţi cunoaşte o forţă care va îndeplini toate speranţele voastre, făcînd ca visul să devină realitate. Chiar din acest moment, luaţi hotărârea de a proceda în acest mod; viaţa voastră va deveni mai frumoasă, mai veselă şi mai nobilă decât a fost vreodată. În profunzimile subconştientului sălăşluiesc înţelepciunea nesfârşită, puterea şi bogăţia fără limite. Toate acestea aşteaptă să fie descoperite şi canalizate în mod corect şi benefic.

Este timpul să vă cunoaşteţi disponibilităţile latente, pentru ca ele să capete o formă concretă în această lume. Doar inteligenţa infinită, ascunsă în subconştient, poate revela tot ce aveţi nevoie să ştiţi în orice moment şi oriunde v-aţi afla, atât timp cât vă menţineţi deschişi şi receptivi la stimulii şi energiile subtile din macrocosmos.

Veţi putea astfel căpăta gânduri şi idei noi, care vă vor permite să realizaţi invenţii şi descoperiri minunate, să scrieţi cărţi ori piese de teatru geniale. În plus, înţelepciunea manifestată din subconştient va putea revela cunoştinţe originale, permiţându-vă să descoperiţi modul perfect de a vă manifesta în lume, precum şi adevăratul vostru loc în viaţă. Astfel, veţi putea atrage lângă voi partenerul ideal sau asociatul de care aveţi nevoie în afaceri.

Este dreptul vostru să descoperiţi lumea interioară a gândurilor, a sentimentelor, o lume plină de putere, de lumină, de dragoste şi frumuseţe. Cu toate că sunt inevitabile, aceste forţe ascunse sunt foarte puternice. În subconştient veţi găsi soluţia tuturor problemelor cu care vă confruntaţi şi cauzele tuturor problemelor existente. Eu însumi am văzut cum puterea emanată din subconştient a vindecat infirmi, le-a redat forţa şi sănătatea, ei devenind capabili să se reintegreze în viaţa socială, să cunoască bucuria, sănătatea şi zâmbetul fericit.

Această putere curativă poate vindeca spiritul frământat sau inima zdrobită. Doar ea vă poate elibera din închisoarea pe care singuri aţi construit-o, căci ea poate să dea la o parte orice fel de constrângeri materiale, psihice sau mentale.

În orice domeniu este imposibil un progres real în absenţa unei baze practice, care să poată fi aplicată de oricine, printr-un efort corespunzător. Cu cât veţi cunoaşte mai bine legile unei astfel de practici şi modul de aplicare al lor, cu atât veţi dobândi o mai mare  siguranţă în comportamen-tul de zi cu zi şi în felul în care judecaţi diferitele aspecte şi probleme ale vieţii.

Rugăciunea vă este ascultată pentru că subconştientul vostru este chiar principiul folosit, prin principiu înţelegând modul în care acţionează o anumită forţă. De exemplu, principiul electricităţii este ca această forţă să ia naştere între un potenţial ridicat şi unul mai mic ca valoare. Nu veţi putea modifica acest principiu, dar vă veţi putea servi de el şi, cooperând cu el, să realizaţi noi invenţii, descoperiri ce vor constitui adevărate beneficii pentru umanitate. Subconştientul, deci, reprezintă principiul şi el acţionează în virtutea legii credinţei.

Legile subconştientului sunt legi care implică foarte mult puterea credinţei din partea unei fiinţe umane. Prin urmare, trebuie să credeţi în acţiunea sa, să credeţi chiar în uriaşa putere a credinţei. Tot ceea ce vi se întîmplă, evenimentele, condiţionările şi chiar acţiunile pe care le întreprindeţi sunt reacţii ale subconştientului la gîndurile cultivate cu perseverenţă în minte.

Este important de ştiut, că nu atât obiectul credinţei este esenţial, ci însăşi credinţa fermă menţinută cu tărie şi hotărâre nezdruncinată este cea care va duce la obţinerea rezultatului scontat.

Eliminaţi cu fermitate toate ideile false şi superstiţiile de orice fel; încetaţi să mai fiţi receptivi la opiniile eronate sau temerile de multe ori nejustificate ce înlănţuiesc marea majoritate a oamenilor. A venit timpul să căpătaţi încredere în adevărurile eterne ce guvernează viaţa. Acestea nu se vor schimba niciodată. Astfel, veţi progresa spiritual din ce în ce mai mult, obţinând însăşi Cunoaşterea Divină.

Rugăciunea este îndeplinită în virtutea legii acţiunii şi reacţiunii. Gândul reprezintă, deci, forţa ce declanşează anumite procese mentale, reacţia fiind răspunsul subconştientului la acest gând. De aceea, întreţineţi numai gânduri armonioase, aspiraţii către sănătate, pace launtrică şi bunăvoinţă; atunci, în viaţa şi în destinul vostru se vor petrece adevărate miracole.

Puterea Extraordinara a Subconstientului tau.

Please follow and like us:
20

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

TrackBack URL

http://rubinuliubirii.com/marele-secret-al-reusitei-in-viata/trackback/

PAGE TOP

Enjoy this blog? Please spread the word :)