Rugăciune de Duminică


Rugăciune de Duminică


Ziua Duminicii îmi aduce aminte de Autoputernicia Ta, Stăpâne, cu care ai zidit lumea şi ai răscumpărat pe om. Ție, deci, Iubitorule de oameni, Doamne, mă închin şi-Ți mulțumesc pentru Darurile cele mari ce ai făcut şi le faci tuturor făpturilor Tale. Inima mi se bucură şi se desfătează când stau şi cuget, cum că numai Tu Însuți eşti Dumnezeu Atotsfânt, Atotînțelept, Atotputernic, necuprins, încât, nici o bunătate şi nici o mărire nu-Ți lipseşte, Tu eşti Unul Dumnezeu în Trei Fețe: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Numai pe Tine Te cunosc Dumnezeu adevărat şi Te mărturisesc şi Te slăvesc, Ție mă închin şi-Ți slujesc pururea.

O, Părinte Sfinte, îndură-Te de noi!

O, binecuvântat Fiu al lui Dumnezeu, mântuieşte-ne de iad! O, Dumnezeule Sfinte, dă-mi Darul şi acoperământul Tău!

Mult îndurate Stăpâne, Te rog, să ierți păcatele mele cele multe, după mulțimea îndurărilor Tale. Mulțumesc din toată inima pentru bunătațile de care mă învredniceşti în toate zilele, mai vârtos însă pentru răbdarea Ta cea mare, că nu m-ai pedepsit după mulțimea păcatelor mele, ci aştepți căința mea, ca un iertător atotbun şi îndurat. Doamne, Iisuse Hristoase, dă-mi Darul, ca să petrec bine şi creştineşte în această săptămână şi să nu mai păcătuiesc Ție, nici cu gândul, nici cu cuvântul şi nici cu fapta, întru slava şi cinstea Învierii Tale celei de a treia zi şi a venirii Duhului Tău Celui Sfânt asupra Apostolilor. Îndeosebi mă rog pentru ajutorul Tău, preabunule Stăpâne, ca să mă cunosc pe mine, să mă căiesc de păcatele mele şi să mă îndreptez cu mărturisirea; iar în ceasul morții să fiu aflat pregătit, cuminicat şi cu inimă curată, şi să fiu aflat vrednic de Împărăția Ta cea veşnică.Amin.

Please follow and like us:
20

1 Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

TrackBack URL

http://rubinuliubirii.com/rugaciune-de-duminica/trackback/

PAGE TOP

Enjoy this blog? Please spread the word :)