Rugăciune de Joi


Rugăciune de Joi


Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, care în ziua de astăzi ai luat Cina cea de pe urmă, cu ucenicii Tăi, şi cu mare umilință ai spălat picioarele lor şi ale ucenicului care Te-a vândut! Apoi, luând pâine şi vin în mâinile Tale cele Sfinte şi binecuvântându-le cu puterea Ta cea Dumnezeiască, le-ai făcut însuşi Trupul şi Sângele Tău, cu care i-ai împărtăşit, zicând: ,,Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu….Şi beţi, dintru acesta toţi acesta este Sângele Meu, care pentru voi şi pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatele”. Cel ce tot în ziua aceasta, Te-ai înălțat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumbezeu, Tatăl, să împărăteşti împreună cu El în veci, ca Unul-Născut Fiul Său preaiubit. Rogu-Te deci, pentru rugăciunile ucenicilor Tăi şi cele ale Sfântului Nicolae, iartă păcatele noastre, ale tuturor, ale celor vii şi ale celor răposaţi. Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinţi, ca să-mi plâng păcatele. Darul Tău cel curăţitor, care a spălat picioarele ucenicilor Tăi, să spele şi să curăţească inima mea cea necurată şi sufletul meu, ca aşa, cu vrednicie, cu curăţie şi cu umilinţă, să mă împărtăşesc cu Sfintele Tale Taine, acum şi în ceasul morţii mele, iar în clipa despărţirii sufletului meu de trup, cu bucurie să se suie sufletul meu împreună cu Tine, şi fără de nici o frică, întrebare sau împiedicare să trec vămile văzduhului, intrând în slava Ta cea cerească. Ajută-mi, Doamne, ca să Te slăvesc şi în veci să mă închin Numelui Tău Celui Sfânt. Amin.

Please follow and like us:
20

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

TrackBack URL

http://rubinuliubirii.com/rugaciune-de-joi/trackback/

PAGE TOP

Enjoy this blog? Please spread the word :)