Rugăciune de Marţi


Rugăciune de Marţi


Doamne, Dumnezeul meu! Osândit stau înaintea Feţei Tale cele Sfinte, şi-mi mărturisesc nevrednicia, neputinţa şi sărăcia sufletului meu.
Pentru aceasta mă rog Ţie, o, Izvor dulce şi noianul îndurării, deschide stavilele cerului şi plouă asupra mea bunătăţile îndurării Tale, pentru ca să pot scoate lacrimi, să plâng, să spăl şi să curăţesc sufletul meu de întinăciunea păcatelor, cu căinţă tare şi adevărată. Şi ca să-mi dai acest Dar, Stăpâne, pune mijlocitor pe Înaintemergătorul Ioan, către care zic: O, învăţătorule al căinţei şi mărite Proorocule, care eşti mai mare decăt toţi proorocii, precum însuşi Fiul lui Dumnzeu te-a numit în Sfânta Evanghelie, tu care ai arătat poporului pe Stăpânul Hristos, tu care L-ai botezat în Iordan şi ai văzut cerurile deschizându-se, tu care ai auzit glasul Părintelui Ceresc şi ai văzut pe Duhul Sfânt ca un porumbel pogorându-se peste El. Rogu-te, ajută-mi cu mijlocirea ta, tu care stai în cer înaintea Judecătorului veşnic, şi fă să se îndure de mine, căci ai multă îndrăzneală la iubirea Lui.
Întinde mâna aceea, cu care L-ai botezat şi strigă cugetele mele cele rele şi mă întăreşte să-mi petrec viaţa pe calea cea bună a lui Dumnezeu. O, Proorocule! Luminează-mi mintea cu poruncile Domnului, ca să le ţin minte şi să le păzesc, până la sfârşitul vieţii mele. Şi să stai lângă mine în ceasul morţii mele, să mă duci pocăit înaintea Stăpânului meu, Dumnezeu. Roagă-te încă şi pentru toată lumea, ca Dumnezeu să dea ajutor creştinilor, şi celor vii şi celor răposaţi, să-i odihnească de nevoile cele multe, să le dea toate cele de trebuinţă şi să-i învrednicească Împărăţiei Sale. Amin.
Please follow and like us:
20

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

TrackBack URL

http://rubinuliubirii.com/rugaciune-de-marti/trackback/

PAGE TOP

Enjoy this blog? Please spread the word :)