Rugăciune de Sâmbătă


Rugăciune de Sâmbătă


Doamne Iisuse Hristoase, Judecătorul meu Preadrept! Cunosc că păcatele mele sunt fără de număr. De aceea Te rog, în această zi, în care de Iosif şi de Nicodim fiind pus în mormânt, Te-ai pogorât în iad cu Sfântul şi îndumnezeitul Tău suflet şi de acolo ai depărtat întunericul  cu lumina Dumnezeirii Tale şi ai adus bucurie nespus de mare strămoşilor noştri, că i-ai mântuit de robia cea cumplită şi i-ai suit în rai. Îngroapă păcatele şi cugetele mele cele rele si viclene, ca să piară din mintea mea şi să nu se mai lupte cu sufletul meu. Luminează întunecatul iad al inimii mele, alungă întunericul păcatelor mele, şi suie mintea mea la cer, ca să mă bucur de fața ta. Aşa, Doamne, primeşte umilita mea rugăciune ca o tămâie mirositoare, pentru rugăciunile iubitei Tale Maici, care Te-a văzut pe Cruce pironit între doi tâlhari, şi de durerile Tale cumplite i s-a rănit inima; care împreună cu ucenicii şi cu mironosițele Te-au văzut înviat din morți şi la înălțarea Ta, Te-au văzut suindu-Te de la pământ la cer, însoțit de Sfinții Tăi îngeri.

Îndură-Te, Doamne, şi de cei vii şi de cei răposați, pentru rugăciunile Sfinților Tăi, către care zic şi eu, nevrednicul: O, fericiți slujitori ai lui Dumnezeu! Nu încetați a vă ruga Lui, ziua şi noaptea pentru noi nevrednicii, care pururea greşim cu nenumărate păcate! Mijlociți pentru noi, să primim Darul şi ajutorul lui Dumnezeu, pe care nu ştim a-l cere după cuviință. Nu încetați a vă ruga, pentru ca prin rugăciunile voastre, păcătoşii să câştige iertarea, săracii ajutor, întristații mângâiere, bolnavii sănătate, cei slabi la minte înțelepciune, cei tulburați linişte, cei asupriți ocrotire şi toți împreună Darul lui Dumnezeu, spre folosul cel sufletesc, spre slava lui Dumnezeu Celui în Treime lăudat, Căruia i se cuvine cinste şi închinăciune în veci. Amin

Please follow and like us:
20

Comments are closed.

PAGE TOP

Enjoy this blog? Please spread the word :)