Rugăciunea de Vineri


Rugăciunea de Vineri


Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel dulce al sufletului meu, în această zi a Răstignirii Tale, în care pe Cruce ai pătimit şi ai luat moartea penru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe.
Mă rog însă bunătății Tale cele nespuse, să mă învredniceşti cu Darul Tău, Doamne, ca şi eu să pot răbda patimi, pentru credința, speranța şi iubirea ce le am către Tine, precum Tu, Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea.
Întăreşte-mă, o, Doamne, ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căință şi să urăsc cugetele şi voințele mele cele rele. Sădeşte în inima mea întristare de moartea Ta, ca să o simt precum au simțit-o iubita Ta Maică, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir, ce stăteau lângă Crucea Ta.
Luminează-mi simțirile cele sufleteşti, ca să se mişte şi să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsuflețite, când s-au mişcat la Răstignirea Ta şi mai vârtos, cum te-a cunoscut tâlharul cel credincios şi pocăit şi Ți s-a pleat, de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum Sfintele Tale Patimi, şi cu bună întoarcere şi căință mă aşează împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti. Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa: Bucură-te, preacinstită Crucea a lui Hristos, pe care a fost ridicat şi pironit Domnul pentru mântuirea lumii! Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ținut rodul vieții, care ne-a mântuit de moartea păcatului !Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat uşile iadului! Bucură-te, cheie împărătească, ce ai deschis uşa raiului !
O, Hristoase al meu, răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări şi câte ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi necazurile vieţii acesteia! şi fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm şi să ne apropiem de El, şi numai spre folosul nostru ne pedepseşte în această viaţă.
De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca la necazurile, ispitele şi durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşti împreună şi răbdarea, puterea şi mulţumirea, căci cunosc că neputincios sunt de nu mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face curajos; pierdut de nu mă vei afla; sclav de nu mă vei răscumpăra, cu bogata şi Dumnezeiasca Ta putere şi cu Darul Şfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o slăvesc, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Please follow and like us:
20

Comments are closed.

PAGE TOP

Enjoy this blog? Please spread the word :)