Rugăciunea Sfântului Ciprian, izbăvitorul de vrăji, blesteme şi de toată lucrarea diavolească

Rugăciunea Sfântului Ciprian, izbăvitorul de vrăji, blesteme şi de toată lucrarea diavolească

Stăpâne Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Creatorule şi Chivernisitorule a toate, Sfânt şi Slăvit eşti; Împăratul împăraților şi Domnul domnilor, Slavă Ție. Tu cel ce locuieşti în lumina cea nepătrunsă şi neapropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului şi nevrednicului robului Tău, depărtează demonii şi stinge viclenia lor de la robii tăi; revarsă ploaie de bună vreme peste tot pământul şi fă-l să-şi dea roadele lui; copacii şi viile să-şi dea deplin rodul lor, femeile să fie dezlegate şi eliberate de nerodirea pântecelui; acestea şi toată lumea mai întâi fiind dezlegate, dezleagă şi toată zidirea de toate legăturile diavoleşti. Şi dezleagă pe robul tău (numele) împreună cu toate ale casei lui de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecilor şi ale puterilor potrivnice. Împiedică Tu, Doamne Dumnezeul părinților noştri toată lucrarea satanei, Tu cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji şi toate lucrările sataniceşti şi toate legăturile lui, şi distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea Prea Sfântului Tău nume.

Aşa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine nevrednicul slujitorul Tău şi dezleagă pe robul tău (numele) de toate legăturile satanei şi dacă este legat în cer, sau pe pământ, sau cu piele de animale necuvântătoare, sau cu fier, sau cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, sau cu al păsărilor sau al peştilor, sau prin necurăție, sau în alt chip s-au abătut asupra lui, sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, sau dacă a venit prin unghi de om, de animale, sau gheare de pasăre, sau prin şerpi (vii sau morț), sau prin pământul morților, sau dacă a venit prin străpungere de ace, dezleagă-le pentru totdeauna, în ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare.

Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoşti şi ştii toate, dezleagă, sfarmă şi distruge, acum, lucrările magiei, iar pe robul Tău (numele) păzeşte-l cu toți ai casei lui de toate uneltirile diavoleşti.

Zdrobeşte cu însemnata cinstita şi de viață făcătoarei Cruci toate puterile potrivnicilor. Pustieşte, distruge şi depărtează pentru totdeauna toate lucrările magiei, vrăjitoriei şi fermecătoriei de la robul Tău (numele).

Aşa, Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul slujitorul Tău cu toți ai casei lui, şi dezleagă-i de demonul de amiază, de toată boala şi de tot blestemul, de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputința, prostia, neînțelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia, şi de toate rătăcirile şi greşalele ştiute şi neştiute, pentru sfânt numele Tău, că binecuvântat eşti în veci.Amin

Farmecele nu se prind de cei care țin post şi se roagă şi au sufletul curat.

Please follow and like us:
20

1 Comments

  1. Rubinul Iubiriisays:

    Amin!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

TrackBack URL

http://rubinuliubirii.com/rugaciunea-sfantului-ciprian-izbavitorul-de-vraji-blesteme-si-de-toata-lucrarea-diavoleasca/trackback/

PAGE TOP

Enjoy this blog? Please spread the word :)