Rugăciunea Sfântului Ciprian, izbăvitorul de vrăji, blesteme şi de toată lucrarea diavolească Stăpâne Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Creatorule şi Chivernisitorule a toate, Sfânt şi Slăvit eşti; Împăratul împăraților şi Domnul domnilor, Slavă Ție. Tu cel ce locuieşti în lumina cea nepătrunsă şi neapropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului şi nevrednicului robului Tău, depărtează demonii …