Tag : Rugăciune

10 posts

Preasfântă Stăpînă Născătoare de Dumnezeu, Casa pe care Înţelepciunea lui Dumnezeu Sieşi Şi-a zidit-o, Dătătoarea darurilor duhovniceşti, ceea ce de la cele lumeşti la cele mai presus de lumea mintea noastră o înalţi şi pe toţi la cunoştinţa Adevărului îi ridici! Primeşte puţina rugăciune a nevrednicului robului tău, care cu credinţă şi smerenie mă închin …
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, ajută-l pe copilul acesta (numele) să treacă cu bine această încercare ce îi stă înainte. Cel ce ne-ai cerut să fim înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii, luminează-l pe robul tău (numele) să înveţe ceea ce trebuie ca să fie bine pregătit la examenul care îl …
Primul Acatist al Sfântului Nectarie Taumaturgul Nectarie Taumaturgul – Sfânt Ierarh! Sfântul Nectarie Taumaturgul este un sfânt dintre cei mai iubiți şi mai căutați Sfinți. Pe lângă faptul că este un sfânt contemporan, un sfânt al secolului nostru, el atrage îndeosebi prin mulțimea minunilor săvârşite, atât în timpul viețuirii sale, cât şi după adormirea sa …
Rugăciune de Duminică Ziua Duminicii îmi aduce aminte de Autoputernicia Ta, Stăpâne, cu care ai zidit lumea şi ai răscumpărat pe om. Ție, deci, Iubitorule de oameni, Doamne, mă închin şi-Ți mulțumesc pentru Darurile cele mari ce ai făcut şi le faci tuturor făpturilor Tale. Inima mi se bucură şi se desfătează când stau şi …
Rugăciune de Sâmbătă Doamne Iisuse Hristoase, Judecătorul meu Preadrept! Cunosc că păcatele mele sunt fără de număr. De aceea Te rog, în această zi, în care de Iosif şi de Nicodim fiind pus în mormânt, Te-ai pogorât în iad cu Sfântul şi îndumnezeitul Tău suflet şi de acolo ai depărtat întunericul  cu lumina Dumnezeirii Tale …
Rugăciunea de Vineri Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel dulce al sufletului meu, în această zi a Răstignirii Tale, în care pe Cruce ai pătimit şi ai luat moartea penru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe. Mă rog însă bunătății Tale cele nespuse, …
Rugăciune de Joi Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, care în ziua de astăzi ai luat Cina cea de pe urmă, cu ucenicii Tăi, şi cu mare umilință ai spălat picioarele lor şi ale ucenicului care Te-a vândut! Apoi, luând pâine şi vin în mâinile Tale cele Sfinte şi binecuvântându-le cu puterea …
Rugăciune de miercuri Doamne, Atotputernice şi Atotândurate! Îmi aduc aminte că Te-ai născut Om, din Sfânta Fecioară, în peşteră, şi ai fost vândut cu treizeci de arginți, ucenicul cel viclean, ca să ne răscumperi pe noi păcătoşii, de sub puterea diavolului. Pentru aceasta Te rog, îndură-te de mine, vânzătorul! Primeşte, Doamne, această mică a mea …
Rugăciune de Marţi Doamne, Dumnezeul meu! Osândit stau înaintea Feţei Tale cele Sfinte, şi-mi mărturisesc nevrednicia, neputinţa şi sărăcia sufletului meu. Pentru aceasta mă rog Ţie, o, Izvor dulce şi noianul îndurării, deschide stavilele cerului şi plouă asupra mea bunătăţile îndurării Tale, pentru ca să pot scoate lacrimi, să plâng, să spăl şi să curăţesc …
Rugăciunea Sfântului Ciprian, izbăvitorul de vrăji, blesteme şi de toată lucrarea diavolească Stăpâne Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Creatorule şi Chivernisitorule a toate, Sfânt şi Slăvit eşti; Împăratul împăraților şi Domnul domnilor, Slavă Ție. Tu cel ce locuieşti în lumina cea nepătrunsă şi neapropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului şi nevrednicului robului Tău, depărtează demonii …
PAGE TOP

Enjoy this blog? Please spread the word :)